Jmenuji se Slávek a pocházím z Jablonného v Podještědí. Od studií na Českolipském gymnáziu jsem trávil veškerý čas převážně studiem, odbornými aktivitami a prací. Absolvoval jsem VŠE v Praze, kde se mi podařilo získat červený diplom a studiem jsem trávil i téměř veškerý volný čas. Samotné studium totiž nestačí (pokud se chce člověk opravdu o něčem dozvědět více a být co nejlepší, nikoliv pouze průměrný, musí sám mít zájem, sám si studovat, přemýšlet, dávat věci do souvislostí). Ale ekonomický, manažerský a finanční svět mne naštěstí začal bavit a stal se součástí mého života, jakýmsi životním koníčkem a náplní... Navíc chtěl jsem a chci něco opravdu umět, něco dokázat, znát a pochopit nejen teoretické, ale i praktické souvislosti. I ve své práci jsem se vždy snažil dělat úkoly nad rámec hlavní činnosti, kvalifikovaně a propojit tak koníčky s praktickými výsledky. To a mé volnočasové aktivity mi pomohlo například v tom, abych spolupracoval a stal se i konzultantem jiným oddělením či realizoval konkrétní kvalifikované výsledky bez dlouhodobé praxe.
Pro doplnění své záliby jsem kromě čtení a sledování ekonomických oblastí absolvoval PhD studium v oboru podniková a odvětvová ekonomika na PEF ČZU se zaměřením na makroekonomii a měnovou politiku a k prohloubení praktických znalostí jsem absolvoval MBA se zaměřením na strategické řízení financí, kterému jsem se věnoval v předchozím zaměstnání. Dále jsem absolvoval dvousemestrální kurz na VŠE - Využití účetních informací v řízení podniku, taktéž zaměřený i pro praktické využití zvýšení přehledu a možností v řízení podniku. Uvedená studia mi umožnila setkat se s kolegy a odborníky a udržovat, prohlubovat a rozšiřovat znalosti. Žádné ze studií jsem nedělal kvůli diplomům jako řada dnešních mladých lidí, nýbrž naopak to bylo doplnění toho, čemu jsem se sám pracovně i zájmově věnoval, čímž jsem studia měl "jednodušší". Nadále se účastním řady dílčích školení a seminářů.
Vyučoval jsem Rozšiřující seminář z ekonomie se zaměřením na hospodářskou politiku, mikro a makroekonomii, dále ekonomická a finanční témata na VŠ a přednášky pro podnikatele. Nyní spíše příležitostně konzultuji ekonomická témata a občas přednáším. Účastním se také různých odborných přednášek, seminářů a konferencí, či se snažím konzultovat své myšlenky s odborníky v daných oblastech.
Ekonomii se mi daří využívat i v praxi, kde původně jako finanční analytik jsem dosáhl výsledků v oblasti finanční analýzy, financování podniku, investiční analýzy, finančních a business modelů, finanční strategie, oceňování či controllingu. Dokázal jsem si odborné činnosti nastudovat, přemýšlet nad nimi, dát si je do souvislostí, inspirovat se zkušenostmi z jiných výsledků a dosáhnout výsledku, které například dělají poradenské firmy s letitými praktickými zkušenostmi. Tyto výsledky a následné uznání představují určitou odměnu mé snahy. Nyní se věnuji ve své hlavní pracovní činnosti ekonomickým a podnikovým tématům. Řadu věcí nedělám každý den, nemám dlouholeté zkušenosti, ale mám zájem, snahu a ochotu se něco rychle naučit, což mi pomáhá výsledky přinést.
Zajímám se ekonomii a hospodářskou politiku (měnovou politiku, makroekonomické agregáty, ekonomický vývoj), dále i o finance a podnikovou ekonomiku. Ekonomie mě zkrátka baví a stala se klíčovou součástí mého života.

Jinak jsem, doufám, obyčejný, slušný a hodný člověk, který má rád své blízké, přírodu, srandu a hodné lidí. Tyto stránky jsou spíše jen pokusem, založené kdysi dávno bez dostatku času vše průběžně aktualizovat.....proto od nich nic nečekejte:-))

 
 

Conferences, lectures, seminars, expert working groups

Aktivní účasti/členství:

 • The ECFIN Committee (BusinessEurope) - reprezentant za SPČR
 • Hodnotící komise projektů OPPI pro CzechInvest - odborný člen a hodnotitel
 • Člen Monitorovacího výboru OP PIK
 • Audit konjunkturálních průzkumů ČSU - člen odborné auditní skupiny
 • Národní program reforem ČR - člen pracovní skupiny pro otázky makroekonomické, veřejných financí a daní
 • Výbor pro investice (Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářská růst) - člen
 • Pracovní odborná skupina pro inovativní finanční nástroje ČR - člen
 • Expertní tým pro hospodářskou politiku SPČR - tajemník
 • Expertní tým pro daně a pojištění SPČR – člen
 • Expertní týmy Svazu: VaVaI; pro environmentální politiku; energetiku; digitální ekonomiku - člen
 • Projekt: Network Proactive Management of Change and Restructuring - člen mezinárodního týmu, zpracovatel odborné části za ČR
 • Pracovní odborná skupina pro přípravu veřejných strategií ČR - člen
 • Pracovní skupina pro přípravu indikátoru investičního klimatu FPG - člen
 • Hodnotitel v Indikátoru investičního klimatu FPG
 • Šetření mezi nefinančními podniky SPČR a ČNB - hlavní zpracovatel výsledků
 • Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku- člen za zaměstnavatele
 • Pracovní tým RHSD ČR  pro daně a pojištění - člen za zaměstnavatele

 

Vybrané Přednášky (aktivní přednášková činnost):

 

§  Přednáška: Czech economy and business environment (pro PhD studenty St. Mary´s UNI, Texas)

 

§  Přednáška: Czech Republic - economic performance and key factors (přednáška pro Indonéskou delegaci, SPČR)

 

§  Diskuse a přednáška: Restrukturalizace a lidský kapitál  (ČZU + SPČR)

 

§  Přednáška: Ekonomika ČR, finanční krize a otázka restrukturalizace podniků (mezinárodní přednáška, Slovinsko, 2012)

 

§  Prezentace: Finanční a dluhová krize Eurozóny ve vztahu k globální a české ekonomice (Přednáška pro japonskou výzkumnou organizaci CHUBU)

 

§  Prezentace výsledků šetření mezi podniky a aktuální makroekonomické situace na konferenci hutníků (budova MPO, 28.5.2013)

 

§  Úvodní přednáška: DPH pouze z uhrazených faktur - analýza možných dopadů, Expertní tým pro daně SPČR

 

§  Přednáška: Makroekonomické prostředí a hospodářský vývoj pro podnikatele, Infocentrum Praha 5, listopad 2013

 

§   Přednáška: Makroekonomické prostředí a souvislosti makroekonomických veličin pro podnikatele, Infocentrum Praha 5, listopad 2013

 

§  Přednáška: Investice a investiční rozhodování, Infocentrum Praha 5, 3.12.2013

 

      §  Přednáška: Investiční analýza, Infocentrum Praha 5, 3.12.2013

  §Přednáška: Ekonomické okolí podniku – ekonomika ČR, 25.2.2014,  Infocentrum Praha 

§Přednáška: Ekonomické ukazatele ekonomiky – jejich význam a využití v uvažování/ rozhodování podnikatele, 25.2.2014, Infocentrum Praha 

 

 • §Přednáška: Ceny jako základní signál pro rozhodování ekonomických subjektů,  cenová politika, 11.3.2014,  Infocentrum Praha 
 
 • §Přednáška: Ekonomika ČR, EU – konkurenceschopnost a investiční prostředí, 2014,  Infocentrum Praha 
 
 • §Přednáška: Úvod do ekonomie pro neekonomy, 2014,  Infocentrum Praha 
 
 • Přednáška: Tvorba kapitálu a dlouhodobý rozvoj podniku, 2014, Infocentrum Praha
 
 • Přednáška: Zhodnocení výhodnosti investice dle základních metod investiční analýzy, 2014, Infocentrum Praha
 
 • Přednáška: Peníze a financování (peníze, financování podniku, finanční management, měnová politika), 2014, Infocentrum Praha
 
 • Přednáška: Finanční analýza, 2014, Infocentrum Praha
 
 • Přednáška: Vybrané otázky z daňové oblasti I. a II., 2014,  Infocentrum Praha 
 
 • Přednáška: Euro versus koruna I. a II., 2014,  Infocentrum Praha
 
 • Prezentace na tiskové konferenci: Výsledky šetření a očekávání podniků, 13.1.2015, SPČR
  

 

 

 

Stáže:

 

§  Třídenní stáž v Irsku (Irský svaz průmyslu - IBEC, Bank of Ireland, Forfas, Digital Skills Academy)

 

§ Employers Young Professionals Academy (Turín, Itálie, certifikované školení včetně tréninku) - trénink vyjednávání, ekonomické otázky


 

Ostatní účasti

 

·         Centrum pro ekonomiku a politiku

 

o   Semináře na téma:

 

§  Energetická bezpečnost - fikce, či reálný cíl?

 

§  Nová regulace finančních trhů - záchrana, nebo zkáza?

 

§  Do Developing Countries Need Aid or Trade?

 

·         FIO - kapitálové trhy (obchodování na burze)

 

o   Semináře na téma:

 

§  Základy kapitálového trhu

 

§  Obchodování na burze RM Systém

 

§  Obchodování na úvěr a deriváty

 

§  Technická analýza

 

§  Konzervativní akciové investice

 

·         LIBINST

 

o   Semináře na téma:

 

§  Rozdílný přístup k euru v ČR a na Slovensku

 

§  Peníze, banky a hospodářské krize

 

§  Gustave de Molinari a 160 let anarchokapitalismu ve společenských vědách

 

§  Slovenské zkušenosti s eurem a české přípravy

 

§  Velká hospodářská krize a dnešní recese v USA

 

§  Evropská byrokracie očima profesora Parkinsona

 

§  Bytová politika - Jak dál na cestě k deregulaci nájemného

 

·         X-Trade Brokers - Fundamentální analýza

 

o   Semináře na téma:

 

§  Fundamentální analýza I.

 

§  Fundamentální analýza II.

 

·         MSF: Praktické zkušenosti s čerpáním ze Strukturálních fondů EU

 

·         VOX: Přeměny obchodních společností

 

·         VŠE: Příčina a dopady dnešní finanční krize

 

·         VŠE: Měnová politika v ČR (2011)

 

·         VŠE: Vědecká rada: Kdo může za růst veřejných výdajů v posledním desetiletí a je monetární expanze vhodným lékem? (2011)

 

·         Rádio Česko: 2. Ekonomické konference na téma "Malá země, velká výzva: Zpátky na vrchol" (2011)

 

·         IDEA - CERGE-EI: Euro: krize a vyčíslení dopaů na českou ekonomiku (2011)

 

·         Glopolis (NYUni): Je třeba zkrotit finanční trhy? (2011)

 

·         ČSÚ: metodický den (2011)

 

·         Euro business breakfast: Česko a evropská krize (2011)

 

·         Vláda ČR: Účast na jednání k Národnímu programu reforem - makroekonomický rámec, fiskální konsolidace a daňová reforma (2012)

 

·         ČSU: Přímé zahraniční investice (2012)

 

·         Česká manažerská asociace: Krize jako horzba nebo i jako příležitost (2012)

 

·         Evorpské hnutí v ČR a Fontes Rerum: "Jaká je budoucnost eura a evropské integrace vůbec? Pokud nějaká je" (2012)

 

·         Prague Twenty: "2012: silná Čína, dýchavičné euro, střední Evropa na rozcestí?" (2012)

 

·         The Bata Shoe Foundation: "Zodpovědný kapitalismus" (2012)

 

·         Open Society Foundation: "Fiskální smlouva - stará pravidla v novém hávu?"(2012)

 

·         Euro business breafast: Proexportní strategie ČR (2012)

 

·         Setkání Ekonom: "Budoucnost průmyslu" (2012)

 

·         VŠE: "Evropdká dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy"  (2012)

 

·         ČMKOS: "Česká ekonomika ve víru vládních reforem" (2012)

 

·         ČNB: Společné šetření v nefinančních podnicích (2012)

 

·         LN,CDK,EKR: Konference Euro: restart globální měny, nebo její konec

 

·         ČNB: Seminář ke Zprávě o finanční stabilitě 2011/2012 (2012)

 

·         Jaguar Advanced Planning Services: provozního a obchodního plánu, předpovědi a řízení trhu  (2012)

 

·         Czech Society for stratetic management, innovation and entrepreneurship: New Business models and Entrepreneurial strategies (MezinárodníForum)(2012)

 

·         Česká Bankovní Asociace: Challenging times - Banking Past and Futur. (Mezinárodní konference) (2012)

 

·         IDEA CERGE-EI, IBM, Aspen Institute: Nastartování ekonomického růstu České republiky - závěry IBM CEO Study 2012 aneb co radí generální ředitelé a ředitelky z celého světa...(2012)

 

·         Konrad Adenauer Stiftung: "Evropa na křižovatce: Cesta z krize" Konference (2012)

 

·         ČNB a SPČR: Setkání podniků s Bankovní radou ČNB (2012)

 

·         Evropské hodnoty: Debata o českých zájmech: Bankovní dohled (2013)

 

·         Konference hutníků: výsledky a trendy v hutním průmyslu a ekonomice (2013)

·         IISES+VŠE: "Monetary and financial stability in Europe" (2013)

·       Exportní konference (20.11.2013)
·    Prague Twenty a Aspen Institut (2014): Jak jsme se poučili z krize? 
·    Fontes Rerum: Eurozóna, Euro a Česká Republika (3.3.2014)
·    VŠE: Devizové intervence ČNB - 4 měsíce poté, zasedání vědecké rady VŠE (12.3.2014)
·    Konference CFO vision (pro finanční ředitele) (10.4.2014)
·    Konference Prorůstová politika české vlády, Evropské hnutí v ČR (22.4.2014)
·    Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU (30.4.2014)
·    CFO fórum 2014: (Konference pro finanční ředitele, Top Vision, Praha, 15. - 16.5.2014)
·    Enterprise Europe Network: Financování rozvoje firmy jako účinný nástroj podpory podnikání (22.5.2014)
·    Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování (VŠE v Praze, 18.9.2014)
·    Tax Forum (Praha, 26.11.2014)
·    Setkání podnikatelů s bankovní radou ČNB (2.12.2014)
·    Forum Zlaté koruny: Konkurenceschopnost (Praha, 4.12.2014)
·    Seminář k průmyslovému vlastnictví (patentová ochrana) (ÚPV a SPČR, 14.1.2015)
·    Elektronická evidence tržeb jako výzva pro přechod k bezhotovostní ekonomice (Mastercard, SPČR, AMSP; 5.2.2015)
·    Úřad vlády: Symposium k Přímým zahraničním onvesticím, (18.2.2015), účast za podnikatelskou sféru
·    Zastoupení Evropské Komise: Kulatý stůl k budoucnosti HMU  (16.3.2015), účast za podnikatelskou sféru
·    EURO: Konference k Sektorovým daním (17.3.2015), účast za podnikatelskou sféru
·    MZV + TAČR: Kulatý stůl k Příští výrobní revoluci (Průmysl 4.0) (24.3.2015), účast za podnikatelskou sféru
·     CERGE-EI/IDEA: EEAG Annual Report on European Economy (Praha, 30.3.2015)
·    CzechInvest: Týden investic - Nová etapa investiční podpory v ČR(Praha 28.5.2015)
·    SP ČR: Daňová uznatelnost VaV (VŠE, 2016)
·   Odborné skolení k Elektronické evidenci tržeb (Praha, 2016)Doktorské konference v rámci studia (aktivní účast, prezentace výsledků):


 

 

 • Mezinárodní vědecká konference TT 2012 , ČZU
 
 • Mezinárodní vědecká konference TT 2011 , ČZU
 
 • Konference Think together 2010, ČZU