Jmenuji se Slávek a pocházím z Jablonného v Podještědí. Od studií na Českolipském gymnáziu jsem trávil veškerý čas převážně studiem, odbornými aktivitami a prací. Absolvoval jsem VŠE v Praze, kde se mi podařilo získat červený diplom a studiem jsem trávil i téměř veškerý volný čas. Samotné studium totiž nestačí (pokud se chce člověk opravdu o něčem dozvědět více a být co nejlepší, nikoliv pouze průměrný, musí sám mít zájem, sám si studovat, přemýšlet, dávat věci do souvislostí). Ale ekonomický, manažerský a finanční svět mne naštěstí začal bavit a stal se součástí mého života, jakýmsi životním koníčkem a náplní... Navíc chtěl jsem a chci něco opravdu umět, něco dokázat, znát a pochopit nejen teoretické, ale i praktické souvislosti. I ve své práci jsem se vždy snažil dělat úkoly nad rámec hlavní činnosti, kvalifikovaně a propojit tak koníčky s praktickými výsledky. To a mé volnočasové aktivity mi pomohlo například v tom, abych spolupracoval a stal se i konzultantem jiným oddělením či realizoval konkrétní kvalifikované výsledky bez dlouhodobé praxe.
Pro doplnění své záliby jsem kromě čtení a sledování ekonomických oblastí absolvoval PhD studium v oboru podniková a odvětvová ekonomika na PEF ČZU se zaměřením na makroekonomii a měnovou politiku a k prohloubení praktických znalostí jsem absolvoval MBA se zaměřením na strategické řízení financí, kterému jsem se věnoval v předchozím zaměstnání. Dále jsem absolvoval dvousemestrální kurz na VŠE - Využití účetních informací v řízení podniku, taktéž zaměřený i pro praktické využití zvýšení přehledu a možností v řízení podniku. Uvedená studia mi umožnila setkat se s kolegy a odborníky a udržovat, prohlubovat a rozšiřovat znalosti. Žádné ze studií jsem nedělal kvůli diplomům jako řada dnešních mladých lidí, nýbrž naopak to bylo doplnění toho, čemu jsem se sám pracovně i zájmově věnoval, čímž jsem studia měl "jednodušší". Nadále se účastním řady dílčích školení a seminářů.
Vyučoval jsem Rozšiřující seminář z ekonomie se zaměřením na hospodářskou politiku, mikro a makroekonomii, dále ekonomická a finanční témata na VŠ a přednášky pro podnikatele. Nyní spíše příležitostně konzultuji ekonomická témata a občas přednáším. Účastním se také různých odborných přednášek, seminářů a konferencí, či se snažím konzultovat své myšlenky s odborníky v daných oblastech.
Ekonomii se mi daří využívat i v praxi, kde původně jako finanční analytik jsem dosáhl výsledků v oblasti finanční analýzy, financování podniku, investiční analýzy, finančních a business modelů, finanční strategie, oceňování či controllingu. Dokázal jsem si odborné činnosti nastudovat, přemýšlet nad nimi, dát si je do souvislostí, inspirovat se zkušenostmi z jiných výsledků a dosáhnout výsledku, které například dělají poradenské firmy s letitými praktickými zkušenostmi. Tyto výsledky a následné uznání představují určitou odměnu mé snahy. Nyní se věnuji ve své hlavní pracovní činnosti ekonomickým a podnikovým tématům. Řadu věcí nedělám každý den, nemám dlouholeté zkušenosti, ale mám zájem, snahu a ochotu se něco rychle naučit, což mi pomáhá výsledky přinést.
Zajímám se ekonomii a hospodářskou politiku (měnovou politiku, makroekonomické agregáty, ekonomický vývoj), dále i o finance a podnikovou ekonomiku. Ekonomie mě zkrátka baví a stala se klíčovou součástí mého života.

Jinak jsem, doufám, obyčejný, slušný a hodný člověk, který má rád své blízké, přírodu, srandu a hodné lidí. Tyto stránky jsou spíše jen pokusem, založené kdysi dávno bez dostatku času vše průběžně aktualizovat.....proto od nich nic nečekejte:-))

 
 

Domovská stránka / Home page a Publikace/Publications

Vybrané komentáře a články v sekci Economics - other papers and articles
 

Quotations:

Ekonomie představuje zejména schopnost uvažovat v souvislostech, často jde v ekonomii a v životě pouze o pár logických zákonitostí, které platit nepřestaly, ale přílišná složitost a častá prázdnost pojmů tyto přirozené principy, které se nakonec vždy projeví, pouze zakrývá- Reálný vývoj na ně nakonec ale narazí....(Já)

*************

"Per aspera ad astra"

"Strach před problémy nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení."

"Každý má možnost část svého štěstí ovlivnit, jen to něco stojí a výsledek má rizika vzhledem k okolnostem okolního prostředí. Poctivost, úsilí a dřina ale dávají vnitřní pocit spokojenosti. Úspěchem je právě ten pocit nad tvrdou poctivou a tím zaslouženou cestou."

"Problémy jsou různé. Z něčeho problém jenom zbytečně vytváříme, některé děláme většími než jsou, některé řešíme a přitom bychom je řešit nemuseli, některé neřešíme a přitom bychom je řešit měli, některé odkládáme. Některé ale můžeme využít jako příležitost, některé nás mohou posílit a posunout dál. Hledejme proto řešení!"

*************

Our government intervention in the economy, the private affairs of citizens, and the internal affairs of foreign countries, leads to uncertainty and many unintended consequences about which we should be concerned... Ron Paul, 2002

Federal reserve policy will continue at an expanding rate, with massive credit expansion, which will make the dollar crisis worse ... Ron Paul, 2002

Price infaltion, with a major economic downturn, will decimate U.S. Federal government finances, with exploding deficits and uncontrolled spending... Ron Paul, 2002

During the next decade, the American people will become poorer and less free, while they become more dependent on the government for economic security ... Ron Paul

Major moves will be made by China, India, Russia and Pakistan in central Asia o take advantage of the chaos for the purpose of grabbing land, resources, and strategic advantages sought after for years ... Ron Paul, 2002

Policy changes could prevent all of the previous predictions from occurring. Unfortunately, that will not occur. In due course, the constitution will continue to be steadily undermined and the American republic further weakened.... Ron Paul, 2002

I have no timetablefor these predictions,but just in case, keep them around and look at them in 5 to 10 years. Let us hope and pray that I am wrong on all accounts.If so, I will be very pleased... Ron Paul, 2002

If the crisis was predictable and is explainable, why did no one listen? It is because too many politicians believed that a free lunch was possible and a new economic paradigm had arrived. But we have heard that one before. Like the philosopher´s stone that could turn lead to gold ... Ron Paul, 2008

Prosperity without work is a dream of the ages... Ron Paul, 2008
*************
 Economics as a positive science is a body of tentatively accepted generalizations about economic phenomena that can be used to predict the consequences of changes in circumstances.
-Friedman, Milton
 
 
Vlastní publikační činnost:
(Articles on economic topics):  
                                                                                        
 
Další vybrané konkrétní ekonomické články, aktuální analýzy a komentáře najdete v sekci: ECONOMICS - OTHER PAPERS AND ARTICLES !!!
Čížek, B.: Dopady změny měnově-politické sazby na peněžní a devizové trhy, Auspicia, 10. ročník, 1/2013. ISSN 1214-4967.

Čížek, B.: Nastavení měnově-politických sazeb ve vztahu k úvěrové a ekonomické aktivitě, Acta academica karviniensia, 4/2012.

Čížek, B.: Principy a souvislosti mechanismu cílování inflace, Media4u Magazine, 9. ročník, 4/2012, str. 13-18. ISSN 1214-9187.

Čížek, B.: Role očekávání a zkoumání nastavení měnově-politických úrokových sazeb, Právo, ekonomika, management, 1/2013
Analytické komentáře - Finanční noviny, The Prague Post, BusinessInfo, České noviny a další (viz sekce: Economics - other papes and articles (Quoted))

Co dál s dolarem?

Vytvořeno 29.06.2009 07:53:32 | Poslední změna 15.01.2010 13:34:06

Krize, informace a ekonomické interpretace

Vytvořeno 16.10.2009 10:26:49 | Poslední změna 26.01.2010 09:02:52

Finanční krize

Vytvořeno 29.06.2009 07:50:39 | Poslední změna 11.08.2009 16:49:50

Peníze dle Rakouské školy

Vytvořeno 16.04.2010 08:00:37 | Poslední změna 16.04.2010 08:02:29

Efektivnost využití zahraniční pomoci v Afghánistánu

Vytvořeno 13.04.2011 08:23:07 | Poslední změna 13.04.2011 08:26:42

Ekologická daň

Vytvořeno 13.04.2011 08:23:03 | Poslední změna 13.04.2011 08:27:39

Vynutitelnost smlouvy dle Rakouské školy

Vytvořeno 13.04.2011 08:27:47 | Poslední změna 13.04.2011 08:28:19

Soft a hard skills

Vytvořeno 06.10.2010 13:04:31 | Poslední změna 06.10.2010 13:05:40

PPP

Vytvořeno 05.01.2010 08:11:11 | Poslední změna 26.01.2010 09:01:28
1